REPLIK: ”Vi utgår från lagstiftningen”

Vi vill gärna fortsätta debattera de frågor som för oss är viktiga, att varje elev ska ges rätt till en likvärdig skolgång oavsett vilken skola de väljer, kommunal eller fristående. Alla kan ha åsikter om fristående förskolor och skolor, men vi har försökt att utgå från lagstiftningen i vår artikel, just för att undvika ”dimmiga” påståenden, skriver Gudrun Rendling, Förbundsjurist, Friskolornas riksförbund, Eva Andersson, School Lawyer, Internationella engelska skolan, Jonas Nordström, Chefsjurist, AcadeMedia AB i en replik i Dagens Juridik.