Skoldebatten struntar i den enskilde eleven

Skoldebatten handlar alltför ofta om de samhällsproblem som skolan förväntas lösa. Historier om den enskilde elevens vardag och problem lyser med sin frånvaro, skriver Ulla Hamilton, i Altinget.