10 september 2021

– Med 8,5 procent sänkning av friskoleelevernas skolpeng riskerar många få sin att skola nedlagd. Det är ett slag mot hundratusentals elever, mot skolvalet och särskilt mot alla små friskolor som har minst marginaler, säger Ulla Hamilton vd för Friskolornas riksförbund.

Under en pressträff på förmiddagen presenterade utbildningsminister Anna Ekström budgetsatsningar för att bland annat införa de förslag som utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) har föreslagit. Utbildningsministern förtydligade då också vad det skulle innebära för Sveriges friskolor. Kommuner ska få rätten att sänka friskolors ersättning till fördel för de kommunala skolorna. Ministern hänvisar till beräkningar där skolpengen förväntas sänkas med runt 8,5 procent. Idag är det genomsnittliga överskottet för friskolor 3,4 procent. Ett överskott som beskattas och sedan främst används till att återinvestera i verksamheten och användas som buffert för sämre tider. Beräkningar av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren visar på felaktigheter i utredningens beräkningar och att det snarare är friskolorna som varit underkompenserade de senaste åren.

– Beräkningarna som ligger till grund för avdraget har visat sig var felaktiga, trots det tänker man lägga fram förslaget om ett friskoleavdrag. Anna Ekström säger sig vara för skolval, men man kan inte på allvar tro att det kommer finns många alternativ kvar om man genomför ett sådant avdrag, säger Ulla Hamilton.

Anna Ekström var även tydlig med att regeringen avser lägga fram utredningens förslag av en centraliserad antagning till skolor som ska hanteras av Skolverket.

– Att staten tar över antagningen till skolor går emot vad såväl friskolor som kommuner vill se. Antagningen behöver förenklas och göras tillgänglig för fler genom de lokala samordnade lösningar som vi nu ser på allt fler ställen i landet, inte genom enorm byråkrati som kommer ta år att genomföra. Skolplaceringar är komplext och en svår sak som kräver god kännedom om lokala förhållanden. Det här riskerar bli ett dyrt system som ingen vill ha när det till slut står klart, säger Ulla Hamilton

-I måndags publicerade Skolinspektionen en rapport om stora brister och lite handling hos 28 skolor med långvarigt låga skolresultat. Friskolor är inte svensk skolas problem, det finns viktiga utmaningar att istället lägga resurserna på, avslutar Ulla Hamilton.

För ev frågor:
Ulla Hamilton, vd
072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

Ylva Skoogberg, presskontakt
08-762 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och