30 augusti 2021

Friskolorna bidrar till att göra svensk skola bättre, skriver Ulla Hamilton i Uppsala Nya tidning idag.

Kommentar till insändare av Hans Eric Lindahl 21/8

”Hans Eric Lindahl vill hävda att den svenska skolan dräneras på resurser av de friskolor som drivs i aktiebolagsform. Det är inte sant. Statistiken visar tvärtom att den genomsnittliga skolpengen är lägre till friskolor än kommunala skolor. Var femte grundskoleelev har valt en friskola, ett frivilligt val av hundratusentals föräldrar och elever. Dessa skolor är framgångsrika och de har enligt lag rätt att få samma skolpeng som kommunala skolor per elev (men statistiken visar som sagt på att det inte är så). De har nöjda medarbetare, föräldrar och elever med goda studieresultat i jämförelse. Varför lägga ner något som fungerar?

Sanningen är att dessa skolor tillsammans med andra friskolor bidrar till att göra svensk skola bättre. Genom att visa på hur skolverksamhet både pedagogiskt och organisatoriskt kan bedrivas annorlunda erbjuder de såväl populära alternativ som goda skolresultat. De får också kommunal verksamhet att behöva förbättra sig och inte kunna slappna av.

Att kommunpolitiker från båda sidor välkomnar friskoleetableringar visat just på denna effekt. Så även forskning.

Visst behöver aktiebolag gå med överskott. En ekonomi som visar på överskott är något som Skolinspektionen kräver av alla friskolor. I praktiken handlar det om några få procent i överskott på omsättningen, vilken är naturligt för ett företag som vill överleva. De kan ju till skillnad från kommunal verksamhet inte gå med förlust.

Så låt väl fungerande skolor vara kvar och bli fler. Lägg energin på skolans riktiga problem istället. Alla borde lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet.”

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter