02 juli 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Aftonbladet har idag en ledare där friskolor som är AB anklagas för att bara vilja ha fjärr- och distansundervisning för att det skulle öka vinsten. Som ”stöd” för detta påstående hänvisar de till ett blogginlägg på friskolebloggen från maj 2020. Detta blogginlägg, se hela nedan, är en återgivning av en debattartikel som vi skrev tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om vikten av att öppna upp för fjärr- och distansundervisning. Sverige har lärarbrist och som vi skriver i artikeln:

”Så småningom kommer skolan återgå till en ny normal situation. Och självklart är dagens situation med studier hemifrån inte optimal. Men varje kris innebär möjligheter att se nya lösningar. Den omläggning som gjorts till mer utbildning genom fjärr- och distansundervisning borde tas till vara för att lösa några av skolans stora utmaningar: lärarbristen och hemmasittarna.”

Det är viktigt att inse att det som svensk skola har hamnat i pga pandemin är en nödlösning för att se till att elever ska få undervisning trots pandemin. Andra länder har stängt skolor, det har vi tack och lov sluppit i Sverige. Att ta denna snabba nödlösning som intäkt för att avvisa fjärr- och distansundervisning som ett sätt att hantera tex bristen på behöriga lärare vore mycket oklokt. Det rimliga är i stället att, som vi skriver i artikeln, dra nytta av erfarenheterna från denna nödsituation och utveckla kompetensen för såväl fjärr- som distansundervisning. Det skulle innebära att många elever som idag tex inte har behöriga matte-lärare skulle kunna få ta del av deras kunskaper på distans. En lösning som rimligen de flesta måste tycka är bättre än att ha en lärare på plats som saknar behörighet i matematik. Ökade möjligheter för fjärrundervisning för en skola skulle också innebära att skolor kan jobba på ett flexiblare sätt för att se till att hemmasittare kommer tillbaka till undervisning i skolan.

Aftonbladets ledarsida anklagar friskolorna som är AB för att vara fixerade vid vinst. Jag som umgås med friskoleföreträdare dagligen kan konstatera att deras fokus är på att ge eleverna en bra skolgång. Uppenbarligen uppskattas de även av föräldrar och elever eftersom intresset för att få en plats i en friskola bara ökar år efter år. Och andelen av allmänheten som tycker att det är rätt att man kan välja skola ökar också, trots den intensiva debatten om friskolor, där felaktigheter florerar hej vilt. Däremot är Aftonbladet så fixerade av vinstfrågan att de inte ens kan återge innehållet i ett blogginlägg på ett korrekt sätt. Det är bara att beklaga att läsarna inte får en korrekt bild. Hela blogginlägget från 12 maj 2020 återges här:

Backa inte bandet om fjärr- och distansundervisning riksdagen

 

Idag skriver jag och Per-Arne Andersson SKR om regeringens proposition om fjärr-och distansundervisning. Om det förslaget går igenom i riksdagen så innebär att det tas stag tillbaka i möjligheterna att bedriva fjärr- och distansundervisning jämfört med idag. Det vore inte bra. Läs vår artikel här.

Eleverna får betala priset för regeringens kortsiktighet

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,