18 juni 2021
Veckans PROFIL

Under våren släppte Successful Schools en rapport – Skolans kvalitetsarbete leder till systematiskt till att eleverna går miste om bättre undervisning. Rapporten innehåller en djupare analys av skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning.  Analysen omfattar 20 slumpvis utvalda kommuners och 56 rektorers kvalitets- och resultatrapporter eller motsvarande dokument. Kommunerna representerar alla typer av kommuner från storstad till landsort. Resultaten är både oroande och häpnadsväckande då insikterna inte är helt nya men trots det sker ingen förändring. En kedja av ologiska brister leder till att eleverna systematiskt går miste om bättre undervisning.  För att veta mer om slutsatserna i rapporten, och vad som kan göras, kontaktade vi Mats Rosenkvist från Successful Schools.

Vilka är de huvudsakliga slutsatserna i rapporten?

– De går att sammanfatta i fyra punkter:

  1.  Undervisningens kvalitet observeras inte – det är ju väldigt märkligt då alla är överens om att undervisningen är viktigast för elevernas lärande. I vilken annan verksamhet som helst skulle vi titta på ”produktionen” om 15 procent inte hade godkända resultat.
  2. Ingen följer progressionen – Ingen av kommunerna eller rektorerna följer löpande progressionen av elevernas kunskapsresultat på klass- och årskullsnivå från år 1 – 9. Det innebär att ingen kan se vad undervisningen leder till.
  3. Få har koll på vad planerade åtgärder leder till –åtgärder införs men i 13 av 20 kommuner utvärderar man inte vad de leder till.
  4. Rektorernas analyser innehåller lite analys – ibland ingen analys alls. Effektutvärdering är inte centralt i rektorsutbildningen även om systematiskt kvalitetsarbete ingår i rektors uppdrag.

 

Är det för svårt att mäta utveckling?

– Det finns inte en kultur i den svenska skolan för den här typen av arbete. Redan 2013 visade OECD:s TALIS-rapport att svenska rektorer arbetar mindre med att säkerställa till exempel undervisningen än rektorer i andra OECD:s länder.

 

Du skriver att insikterna inte är nya. Vad skulle kunna göras här och nu?

– Det finns inget som hindrar att skolchefer och rektorer ta efter andra som gör just det som står i de fyra punkterna. Det behövs ingen ny skolreform för det – allt detta ingår redan i skolans uppdrag.

Mats Rosenkvist leder företaget Successful schools som jobbar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Deras metod är baserad på svensk och internationell forskning om framgångsrika skolor. Mer om rapporten och företaget hittar du här.

Foto: Precious People

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få