04 juni 2021
Veckans PROFIL

I början av veckan, 31 maj, ombildades forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.) från ett aktiebolag till en ideell förening. Institutet fortsätter verka för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Ifous är en viktig plattform för att stärka och utveckla skolan, där skolhuvudmän tillsammans kan arbeta mer systematiskt med praktiknära skolforskning. Vi ville veta mer om ombildningen och vad den kan innebär för den framtida utvecklingen av Ifous så vi kontaktade vd Marie-Hélène Ahnborg. Marie-Hélène har lång erfarenhet av det svenska skolsystemet utifrån olika perspektiv – kommunalt, statligt och internationellt. Hon är lärare i botten men har också en beteendevetenskaplig utbildning.

 

Vad innebär det för Ifous att ombildas till en ideell förening?

– Ända sedan starten av Ifous för tio år sedan har ambitionen varit att det skulle vara skolhuvudmännens eget forskningsinstitut. När vi nu får de tre skolhuvudmannaorganisationerna i ryggen kan man säga att den ambitionen är nådd.

– Att vi går från att vara ett aktiebolag till en ideell förening understryker att det inte är en kommersiell verksamhet utan en plattform för forsknings- och utvecklingsarbete där lärare och skolledare kan arbeta tillsammans med forskare i frågor som rör skolans vardag.

 

Vad innebär det här för huvudmännens relation till utvecklingen av en skola på vetenskap och beprövad erfarenhet?

– Skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad gäller både för innehåll och metod, det vill säga både det man undervisar om och det sätt man undervisar på. När det gäller det senare har man länge pratat om att det saknas relevanta forskningsresultat. När flera skolhuvudmän går samman och genom Ifous finansierar FoU-arbete kan mer praktiknära forskning komma till stånd som på sikt kan utveckla lärarprofessionen och stärka undervisningen.

 

Varför är det viktigt att huvudmännen fördjupar sitt samarbete kring skolutveckling?

– Ett skolutvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med kvalificerade forskare och som sträcker sig över en längre tid är kostnadskrävande. Skolhuvudmännen behöver därför samarbeta med andra skolhuvudmän, dels för att kunna dela på kostnaderna men också för att få en större volym i projektet och därmed ett stabilare underlag för erfarenhetsutbytet och kunskapsbyggandet.

 

Varför är det viktigt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

– Vi lever i en tid då kunskapsföraktet breder ut sig alltmer och vetenskapliga resultat ifrågasätts allt oftare. Då är det viktigare än någonsin att öka kunskapen om vad forskning och vetenskap är, vad det innebär att något är forskningsbaserat, vad ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt är och varför samhälleliga institutioner som t.ex. skolan måste vila på vetenskaplig grund.

– Att förstå att forskning inte är detsamma som Sanning med stort S utan en metod för att systematiskt söka och samla ny kunskap som bygger på den som redan finns och som utsätts för kritisk granskning och prövning. Här har skolan ett viktigt uppdrag och Ifous verksamhet syftar till att bidra och ge stöd i detta viktiga arbete.

 

Vad hoppas ni kunna utveckla i den nya föreningen?

– Vi hoppas kunna nå ut till fler skolhuvudmän så att vi kan driva fler FoU-satsningar där fler lärare och skolledare får möjlighet att fördjupa sig i frågor som är angelägna för skolan. Vi tror att det på sikt kommer att leda till att stärka undervisningen och därmed öka elevernas möjligheter att lära och utvecklas.

Fotograf: Annika af Klercker

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få