Huvudmanna­organisationerna tar över Ifous

Skolans tre huvudmannaorganisationerna tar över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med de tre huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar. Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Sedan starten 2011 har Ifous verksamhet vuxit och volymen har ökat.

– Att vi nu överlåter verksamheten till huvudmannaorganisationerna ligger helt i linje med vad Ifous grundare Per Reinolf önskade, nämligen att Ifous skulle bli skolhuvudmännens eget forskningsinstitut, säger Birgitta Hartzell, VD för Skolporten som är Ifous nuvarande ägare.

– Det här är ett viktigt steg för att stärka skolhuvudmännens ansvarstagande för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Mats Gerdau som i egenskap av ordförande i SKR:s utbildningsberedning även innehar ordförandeposten i den nybildade föreningen.

Genom Ifous erbjuds en infrastruktur för samverkan – mellan praktiker och forskare, mellan skolor och skolhuvudmän och mellan de yrkesverksamma i skolan.

– Ifous är den enda plattform där både kommunala och fristående skolor kan bedriva FoU-arbete tillsammans, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund och ledamot i Ifous styrelse.

– Vi ser fram emot att finna vägar för att också små idéburna skolor ska kunna medverka i praktiknära forskningsprojekt – vilket vi tror kan bidra till såväl utveckling av de idéburna skolorna som spridning av alternativa pedagogiska idéer, säger Ingrid Carlgren, professor emerita och ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund och för Ifous.

Föreningen Ifous ska vara en nationell strategisk resurs med ambitionen att bidra till utvecklingen av den svenska skolan genom praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Övertagandet kommer att träda i kraft 31 maj 2021.

För mer information, kontakta:

Ulla Hamilton, vd
072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

Ylva Skoogberg, presskontakt
08-762 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Ifous
Emma Kreü Ifous, tel: 073-513 07 36

Idéburna skolors riksförbund
Ingemar Olsson, tel: 070-585 57 67

Sveriges Kommuner och Regioner
presstjänst 08-452 71 01

Skolporten:
Birgitta Hartzell, tel: 073-983 69 13

Fotograf: Ebba Reinolf

 

Hör även vad representanter från de olika organisationerna säger