31 maj 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Nedan återfinns den replik som förbundet har skrivit till den debattartikel som docenten Anne-Marie Pålsson skrev med anledning av det uppdrag som hon har fått av Lärarnas riksförbund.

Jag vill också i detta sammanhang påminna om den rapport som professor Lars Henriksson skrev för några år sedan, då frågan om aktiebolag och vinstutdelning var aktuell med anledning av den sk Reepaluutredningen.

Så till vår replik i DN

Det är med stor förvåning vi läser Anne-Marie Pålssons artikel på DN debatt om att Lärarnas riksförbund tillsatt en utredning som ska landa i förslag på hur skolor med aktiebolag som driftsform ska kunna fasas ut ur det svenska skolsystemet. Att ett fackförbund aktivt driver att organisationer där många av deras medlemmar jobbar ska försvinna får nog betraktas som unikt.

Den senaste tiden har vi dock noterat att olika fackförbund börjat profilera sig själva genom att driva politiska frågor, något som stjäl både fokus och resurser från områden som ligger närmare medlemmarnas hjärtefrågor. Som till exempel hur vi kan minska lärarnas administrativa börda och hur vi kan skapa mer utvecklande arbetsmiljöer i skolan. Här finns mycket att göra och här är fackförbunden en viktig röst för landets lärare.

Friskolor har i 30 års tid varit en naturlig del av det svenska skolsystemet. Cirka 385.000 elever går i fristående skolor och antalet ökar för varje år. Nästan 300.000 av dessa går i skolor med aktiebolag som driftsform. Ca 80.000 lärare har valt att jobba i fristående skolor, varav en stor majoritet i skolor med aktiebolag som driftsform. Undersökningar visar dessutom att de som valt friskolor är mer nöjda med sin arbetssituation än lärare i kommunala skolor.

Följande finns till exempel att läsa på Lärarnas riksförbunds webbsida:

”Vi ser i våra arbetsmiljöundersökningar att lärare i friskolor trivs bättre, och är mer nöjda, med sin arbetsplats än lärare som än anställda vid kommunala skolor.”

Utöver detta har friskolor nöjdare elever och föräldrar, bättre kunskapsresultat och bättre ledarskap. De problem som svensk skola brottas med beror med andra ord inte på driftsform. När man tittar på fakta är det därför svårt att förstå varför ett stort fackförbund som Lärarnas riksförbund vill tillsätta en politiskt inriktad utredning av det slag som beskrivs i Anne-Marie Pålssons artikel.

Vi är självklart medvetna om att det finns starka åsikter om vilken driftsform skolor ska ha, men att tillsätta en utredning vars enda syfte är att försöka slå ut en stor andel av landets friskolor, enbart på grund av dess driftsform, kan inte betraktas som seriöst. Det skulle till exempel innebära att nästan 300.000 skolplatser försvinner i en tid där vi behöver fler, inte färre, skolor. Det skulle också innebära att valfriheten försämras och just möjligheten att välja skola är något som värderas högt av många.

Det är mycket svårt att förstå hur en facklig organisation kan driva en fråga som direkt stänger ute så många lärare och elever. Det behöver Lärarnas riksförbund förklara.

Vi kommer nu dessutom att bjuda in de fackliga organisationerna till samtal. Vi tror på dialog och att vi tillsammans kan fokusera på de frågor som på riktigt är viktiga för att göra svensk skola bättre.

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och