Veckans PROFIL

Kunskapsskolan använder en modell med personliga handledningssamtal. Det här ville vi veta mer om och bad Carolina Browall, rektor på Kunskapsskolan i Borlänge, berätta mer om hur modellen fungerar.

Vad innebär personliga handledningssamtal?

– De personliga och regelbundna handledningssamtalen är grunden för Kunskapsskolans pedagogik. Vid dessa bygger elever och lärare relation där vägledning i bred bemärkelse ges, kring studier, mående och livet i stort. I och med att de är täta och regelbundna blir eleverna sedda och hörda och får möjlighet att växa. Genom detta har vi ett gott coachande förhållningssätt och ett gott teamwork med våra elever.

– Genom handledningssamtalen får eleverna hjälp med att planera, sortera, prioritera och fördela sitt skolarbete, något de sedan kan ta med sig ut i det vardagliga livet och framtiden. Som stöd i det arbetet har de sin loggbok som är ett fantastiskt redskap och verktyg att luta sig mot. I handledningssamtalen får eleven hjälp med en tydlig målbild, med delmål och slutmål samt strategier för hur hen ska ta sig dit. Samtalen kan också handla om det sociala mående som är en stor och viktig del i våra barns och ungdomars liv.

Har du något exempel där du särskilt märkt att modellen gjort skillnad?

– Kunskapsskolan är duktiga på att se, höra och bekräfta eleverna vilket gör att de sällan faller mellan stolarna.  I och med att handledningen sker så ofta och strukturerat fångas eleverna upp i tid och får det stöd de behöver på ett kontinuerligt och stadigt sätt. Elever som har svårt med att själva ta egna beslut eller saknar eget driv kan jag tycka vi lyckas särskilt bra med.

– Elever från socioekonomiskt utsatta områden med annan etnisk bakgrund än svensk, som är flerspråkiga och som kommer från en lågutbildad, eller icke-utbildad, bakgrund ser jag att vi inom Kunskapsskolan lyckas extra bra med. Detta genom våra handledningssamtal, våra höga förväntningar, loggboken och möjligheten att själv ta ansvar för sina studier som allt sker genom relation och kommunikation. Eleverna vet vad som ska göras – var, när och på vilket sätt

Du har jobbat som forskare, är det här ett arbetssätt du känner igen därifrån?

– En hel del av det som Kunskapsskolans koncept vilar på är forskningsbaserat och vetenskapligt förankrat så visst känner jag igen det. Det finns en evidensbaserad grund i konceptet som också bygger på teorier om lärande. Nu när jag väl arbetar på Kunskapsskolan ser jag också att vi kontinuerligt får utbildningar som vilar på vetenskaplig grund, genom forskare och forskarprojekt som är kopplade till verksamheten. I och med detta lever vi också som vi lär samtidigt som vi ser att lärandet aldrig blir färdigt, vi kan alltid lära mer!

Du har en spännande bakgrund från flera delar av skolvärlden. Kan du berätta mer?

– Jag är i grunden beetendevetare med bland annat en master i psykologisk pedagogik inriktning miljöpedagogik (hur vi lär oss leva med vår omgivande miljö och varandra) och har alltid haft ett intresse i människans lärande och hur den lär sig leva i relation till andra och i sin omgivande miljö. Utgångspunkten i allt är relation och kommunikation och det är något jag brukar svara när folk undrar vad jag jobbar med och vad jag egentligen gör som rektor; jag jobbar med relation och kommunikation. Tänker mig att det är grunden i allt lärande och grunden i såväl pedagogik som didaktik men också i min roll som rektor. Att bygga fungerande relationer med såväl elever som lärare och vårdnadshavare och ha en god kommunikation med dessa gör att skola och studier fungerar vilket leder till högre måluppfyllelse.

– Tidigare arbetade jag på Lärarhögskolan i Stockholm där jag också var studierektor för avdelningen för kulturpedagogik varför även kulturfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Kultur i bred bemärkelse; skolkultur, olika etniska kulturer, hemkulturer, relationskulturer. Jag undervisade bland annat också lärarstudenter i kulturanalys med utgångspunkt i demokrati- och värdegrundsbegreppen samt klass, genus och etnicitet men även i vetenskaplig metod och teori samt handledde studenter.

– Jag har arbetat på såväl kommunala skolor som i friskolor på alla nivåer, allt från förskola, grundskola, gymnasiet, högskola och folkhögskola. Både som anställd och som egen företagare då jag under flera års tid, innan jag tog anställning på Kunskapsskolan i Borlänge, arbetade som konsult och ”rektor att hyra” på interimuppdrag vid förskolor och skolor över hela Sverige där det av någon anledning fanns behov av förstärkning och vikarie under längre eller kortare tid. Min erfarenhet är alltså bred och lång.

Foto: Kunskapsskolan

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få