Vi antar utmaningen, S!

”Att bara fokusera på friskolors köer utan att nämna närhetsprincipen är en intressant retorik. Närhetsprincipen innebär att plånboken och bostadens placering öppnar dörren till populära kommunala skolor. Friskolor är redan i dag ofta biljetten ut ur de mest utsatta områdena och kan bli det i ännu större utsträckning.” Det skriver den nya styrelsen för Friskolornas riksförbund i Dagens Samhälle. Läs hela debattartikeln här.