25 april 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Diskussionen om antagning till skolor är intressant. Det finns ett fokus på de ca 15 procenten av eleverna som går i friskolor. Friskolor som ofta använder sig av kösystem som skolplaceringsgrund. Senast hade DN en artikel med rubriken ”Spädbarn måste köa för att få plats på Malmös mest populära friskolor”. En artikel skulle också kunna ha rubriken ”Bostadspriserna drivs upp vid populära kommunala skolor på grund av närhetsprincipen”. För vi vet att forskning visar att det är så. Välbeställda familjer kan på detta sätt indirekt köpa sig en plats i en populär kommunal skola.

Att skolor är populära borde inte vara ett problem, förutsatt givetvis att det är bra skolor. Däremot kan det uppfattas som ett problem att det är svårt för populära friskolor att växa. Ofta krävs det nytt tillstånd för skolan att växa. Det borde inte vara svårt att ändra på regelverket så att de skolor som har långa köer skulle kunna utvidga antalet skolplatser och därmed skapa möjlighet för fler att få en plats.

När vi talar om skolplacering, köer och närhetsprincipen så är det viktigt att se helheten. Nyligen visade en undersökning att föräldrar är beredda att flytta för att förbättra möjligheten att få en plats i en populär kommunal skola, (kanske till och med innan barnet har fötts).Resultatet tyder på att incitamenten för att flytta till en populär kommunal skolas upptagningsområde skulle öka om förslaget att förbjuda friskolor att ha kö skulle bli verklighet.

Demoskop genomförde undersökningen bland 1128 föräldrar till barn i grundskoleåldern och den visar att 58 procent tycker att det i valet av boende är mycket eller ganska viktigt att det finns en bra kommunal skola i närheten. 52 procent skulle kunna tänka sig att flytta för att få en bättre skola och 47 procent svarar att det blir viktigare att bo i en bra kommunal skolas upptagningsområde om det inte längre går att stå i kö till en friskola.

Resultatet visar det vi redan visste, att skolvalet är viktigt för många föräldrar. Och det är inget konstigt med det. De vill ju att deras barn ska få goda förutsättningar i livet och då är en bra skola oerhört viktigt. Det som borde vara i fokus i skoldebatten är frågan -Varför väljs vissa skolor bort och hur kan vi vända på den utvecklingen?  Där är skoldebatten tyvärr inte. I stället biter man sig fast i ”problemet” att populära friskolor har kö.

Om debatten i stället fokuserade på hur alla skolor ska bli bra skolor, hur skolor och skolhuvudmän kan lära av de bästa, så skulle vi göra alla föräldrar en stor tjänst. För det är skolans förmåga att förmedla kunskaper som är det absolut viktigaste för varje barns framtid. Och det är en viktigt grund för föräldrars skolval.

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och