23 april 2021
Veckans PROFIL

Handelshögskolan får en ny professur inriktad på forskning om skolors ledning och framgångsfaktorer. ”Barbara Bergströms professur i Educational Leadership and Excellence” är den första professur på Handelshögskolan som bär en kvinnas namn. Donationen på 60 miljoner kronor, som finansierar professuren under en tio-årsperiod, överlämnades i samband med Barbara Bergströms 75-årsdag och kommer från Stiftelsen The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Forskningsledare för professuren kommer vara professor Karl Wennberg, som bland annat forskar om förändringen av olika typer av organisationer över tid.

Vi ville veta mer och bad Hans Bergström berätta om den nya professuren.

Varför har stiftelsen valt att finansiera den här professuren?
– Forskningen om vad som skapar bra skolor är eftersatt i Sverige. Den dominerande forskningen utgår från att skolor mest är offer för yttre omständigheter, som elevkårens sammansättning. Den befinner sig också långt från skolans vardag. Inom pedagogiken finns en post-modernistisk lutning, med teoretisk fransk sociologi och ”progressivism”. Nationalekonomer är duktiga på att räkna, men det statistiska underlaget är ofta darrigt. Det behövs en ny stark bas för vad som internationellt benämns ”school effectiveness research”. Handelshögskolan är ett bra hem för den, med sin tradition av verklighetsnära studier av organisation, ledarskap och kulturer.

Vilka forskningsområden kommer att ligga i fokus?
– Vår stiftelse säkrar en stor och långsiktig satsning inte enbart på en professur utan också ett nytt centrum för ledarskap och excellens i skolan. Inriktningen är den jag angett, men stiftelsen ska inte lägga sig i vilka projekt som dras igång. Vi känner stor trygghet med Karl Wennberg som första innehavare av den nya ”Barbara Bergström-professuren”. Han är en excellent och drivande ung forskare, fylld av entusiasm och idéer.

Vad hoppas ni att forskningen ska resultera i?
– Framförallt en ökad förståelse för att skolor kan göra skillnad, om de sköts rätt och utvecklar en god kultur där alla drar i samma riktning. Innebörden av starkt ledarskap i skolan är förstås central. Jag kan tänka mig att studier även kommer att kunna belysa om mer av statliga direktiv och dokument från myndigheter är en framgångsväg – och om det är så goda kulturer växer fram.

– Vi tror att ett starkt nytt centrum, med forskare och doktorander, också kan vitalisera och bredda samhällsdebatten kring skolan. Det är mycket möjligt att Handelshögskolan med tiden kan utveckla olika former av skolledarutbildning, med knytning till forskningen. Här behövs ett kvalificerat alternativ till vad staten i dag gör.

Barbara Bergström är grundare till Internationella engelska skolan och har tillsammans med Hans Bergström byggt upp skolan under de senaste 20 åren. 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få