16 april 2021
Veckans PROFIL

Vad är egentligen en bra skola? Vi passade på att fråga en person med lång erfarenhet inom skolan – Jill Nilsson. Jill har arbetat med pedagogik och utbildning i hela sitt yrkesverksamma liv. På alla nivåer, i olika roller, både nationellt och internationellt. Hon har varit verksam i både kommunala och privata organisationer. De senaste 12 åren har Jill lagt all sin tid på att starta, bygga upp och leda en helt egen skola.

Hur bygger vi en bra skola?
– För mig vilar en väl fungerande skola, en bra skola, på en stabil grund bestående av tre T – Tydlighet, Tillgänglighet och Trygghet.

– Utöver det finns också en värdegrund som delas av alla. Alla vuxna är övertygade om  att varenda elev har en fantastisk potential och kan lära sig så mycket mer än vad han eller hon själv är medveten om. Skolans uppgift blir därför att skapa förutsättningar för detta lärande genom att bejaka nyfikenhet, motivera och stimulera lusten att lära, utveckla alla elevers eget ansvarstagande samt att skapa en lärmiljö som är väl anpassad och förberedd för alla elevers olika behov.

You can do it!

Tydlighet
Varje skola behöver ha en uttalad vision med en tydlig inriktning som skapar ett gemensamt språk och en stark vi känsla. För detta krävs en stark närvarande ledare som levandegör visionen i vardagen. Resultatet blir att alla på skolan, både elever, medarbetare och föräldrar vet vad som gäller och vad som förväntas av var och en. Vardagsrutinerna är väl kända och alla vet varför vi gör som vi gör.

Tillgänglighet
Det finns alltid någon att tala med. Alltid någon som är nåbar. Det är absolut inte alltid en lärare, det gäller inte dygnets alla timmar men allas upplevelser ska respekteras och alla ska känna sig sedda och lyssnade på även om det inte innebär att man får som man vill. Omedelbar konflikthantering är också värdefullt. Konflikter är en del av vår vardag  och inget vi ska vara rädda för men vi behöver ruiner för hur vi agerar och vem som hanterar dem så att de kan leda framåt och vara en del av skolans och enskilda individers utveckling.

Trygghet 
Trygghet är en känsla. En känsla som uppstår när det finns tillit. När vardagens rutiner fungerar och de skapar förutsättningar för en god lärmiljö där alla känner sig inkluderade, när man kan lita på att alla gör det som de sagt att de ska göra, då upplever de flesta av oss trygghet.

Trygghet är en utstrålning. En ledare som utstrålar trygghet skapar en känsla av trygghet hos medarbetarna. Medarbetare som känner och utstrålar trygghet förmedlar detta i sin tur vidare till både elever och föräldrar.

Känner man sig trygg kan man lättare stå ut med att inte allt blir precis så som man själv skulle vilja och man får en större acceptans och förståelse vilket är jättebra för en så komplex verksamhet som en skola utgör.

Vi som jobbar i skolan kan inte, och ska inte heller göra allt som andra utanför skolan på basis av eget tyckande vill att vi ska göra. Om vi då har byggt upp ett stort mått av tillit och trygghet hos våra föräldrar så blir vårt arbete med att hålla fast vid vår idé och inte avvika från vår riktning så mycket lättare.

Är det något du saknar i skoldebatten just nu?
– Jag saknar diskussionen om hur vi kan få fler bra skolor. Ingen behöver vara bäst. Alla kan vara med. Det finns plats för hur många bra skolor som helst.

– Hur kan vi bli bättre på att lyfta fram goda exempel, att öka möjlighetstänkandet och på så sätt stimulera fler av alla de som jobbar i skolan att känna – kan de så kan vi!

Hur kan vi få fler elever, medarbetare och föräldrar att känna stolthet över sin skola?
– För mig är det ointressant om skolan är kommunal eller fristående. Det viktiga är att varje skola drivs av en idé, av en kraft som förenar och ger positiv energi!

Sist några högst personliga erfarenheter
– Man blir inte rektor för att bli populär. Det är det roligaste, tuffaste och mest modkrävande jobb jag vet.

Omöjligt finns inte!

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få