02 april 2021
Veckans PROFIL

Den kommunala landsbygdsskolan Medåkers Skola lades ner efter vårterminen 2020 pga besparingar i Arboga kommun. För invånarna i Medåker med omnejd är skolan en viktig knytpunkt och många anser den vara nödvändig för en levande landsbygd. En grupp Medåkersbor samlades och började diskutera möjligheten att istället starta en friskola. Medåkers friskola är den första fristående grundskolan i det geografiska området Köping-Arboga-Kungsör och i samband med rekryteringen till ca 7 tjänster var det närmare 200 personer som sökte. Läs hur det gick till när en grupp Medåkersbor gick från idé till verklighet och startade en riktigt häftig landsbygdsskola.

Varför startade ni en friskola?
– Den största anledningen var såklart att barnen skulle få ha kvar sin skola och att närheten mellan hemmet och skolan skulle bevaras, men också för att kanske äntligen få utveckla idén om en riktigt häftig landsbygdsskola.

Denna idé hade under många års tid presenterats för Arboga kommun av engagerade föräldrar, men utan något gehör. Nu fanns kanske chansen att skapa det på egen hand? Nämligen att skapa en skola med idrotts- och naturprofilering. Skolfastigheten ligger precis intill en idrottsanläggning, skogen och naturen. En ekonomisk förening bildades, med en styrelse bestående av nio styrelseposter.

Vad tror ni gör den stora skillnaden för om en skola lyckas med sitt uppdrag eller inte?
– Personligt engagemang och eget ansvarstagande tror vi är a och o. Nu är vi ju bara i uppstartsfasen ännu, men det är ett massivt arbete att starta en skola! Det har vi vetat om i förväg och mentalt varit förberedda på, då vi besökt andra friskolor för inspiration, tips och idéer både innan vi tog beslutet att skicka in en ansökan och under ansökningstiden. Och det är vi väldigt tacksamma för, då arbetet verkligen ÄR massivt och det gäller att alla orkar hela vägen in i mål och även vidare efter mållinjen. Den förvarningen har varit extremt nyttig.

– Men såväl under uppstartsfasen som framöver när skolan är igång och rullar, ser vi en stor fördel av att vara en blandning av människor med olika yrken och olika bakgrund i styrelsegruppen, vilket gör att vi kompletterar varandra väl och har förutsättningar för att sprida arbetsbelastningen någorlunda jämnt i gruppen. Vi har strävat efter att hela tiden uppmärksamma och vara medvetna för att gruppen ska dra åt samma håll, vilket är väldigt viktigt då arbetsbelastningen blir hög periodvis. Och vi tror att det är en nyckel för att lyckas även fortsättningsvis.

– Vi tror att personligt engagemang och uttalat eget ansvar är viktigt för framgång, både i styrelsearbetet och i den kommande personalstyrkan på skolan, samtidigt som gemenskapen är oerhört viktig för den mentala arbetsmiljön och kreativiteten. Att alla kan känna sig delaktiga och bli hörda. Fungerande kommunikation är såklart också otroligt viktigt. Att ha lättillgängliga verktyg för att kommunicera ”platt”, dvs att alla är delaktiga i kommunikationen så att informationen inte fastnar mellan personer. I slutänden handlar det ju om att ha engagerad personal som blir sedda och vill ta eget ansvar – en kultur som behöver komma ifrån huvudmannen, i det här fallet den ekonomiska föreningen.

Har skolan någon särskild profil?
– Skolan är profilerad mot idrott och natur, vilket i praktiken innebär fler idrottstimmar på läroplanen, rörelsepedagogik i klassrummet samt att naturen ska få influera i så stor mån som möjligt, t.ex. med utomhusklassrum och lektioner ute i naturen, samt inslag av både odling och bärplockning.

Vad har ni för framtidsvision?
– Att skolan ska vara ett viktigt småskaligt alternativ där varje individ blir sedd och där barn får vara barn. Vi kommer vid starten driva skolan i B-form men ser potentialen till att utöka elevantalet till omkring 100 elever, årskurs F-6. Vi ser också hur skolan kan utvecklas till en än större mötespunkt för bygden, med möjlighet till att kunna erbjuda lunchrestaurang m.m.

Det har varit stort intresse för att arbeta hos er, vad tror ni att det beror på?
– Medåkers Friskola blir den första fristående grundskolan i det geografiska området Köping-Arboga-Kungsör och vi tror att många lockas av den unika möjligheten att få vara med från start och bygga en skola. Att vi tydligt uttrycker vårt fokus på att ha färre elever än genomsnittet i klasserna och småskaligheten, tror vi också har lockat många att söka tjänsterna, likaså profileringen. Vi har även lagt fokus på att vara synliga i media, ha en uppdaterad hemsida och Facebook-sida, så att föreningen och skolan känns levande även i planeringsfasen.

Hur lång tid har det tagit från det att ni bestämde er för att starta till dessa att ni nu kan öppna skolan?
– Diskussionerna om att starta friskola inleddes i september 2019, och planeringen för att skicka in en ansökan till Skolinspektionen tog rejält med fart under november samma år. Ansökan skickades in januari
2020 och i september 2020 kom beslutet att få starta en skola i Medåker ht 2021. Så nästan exakt 2 år.

Har ni stött på några svårigheter?
– Det har varit väldigt mycket att sätta sig in i, då majoriteten av styrelsen inte har erfarenhet av att driva en skola sedan tidigare.

– Kommunikationen med kommunen som haft sina nedläggningsplaner och besparingar att ta hänsyn till, har också varit en utmaning när vi arbetat med ekonomin och budgeten.

– Men hur mycket berg- och dalbana det än har varit, har vi framförallt lärt oss att aldrig ge upp. Det finns alltid en annan väg att gå för att komma framåt, bara man har en positiv målbild och fokuserar på rätt saker. Att gemensamt peppa varandra att gå vidare har varit betydelsefullt och det är verkligen ett projekt som bygger på samarbete, samverkan och att fokusera på rätt sak.

Vi du veta mer om Medåkers Friskola? Läs mer på deras hemsida.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få