Bildnings-Akademien – kommunen och friskolorna i unikt samarbete

Först ut i vår nya serie ”Veckans profil” har vi Kenneth Larsson, ordförande för barn-och utbildningsnämnden i Strängnäs.

Vid flera tillfällen har vi hört om den samverkan som finns i Strängnäs mellan kommunen och de fristående skolorna. Kenneth Larsson (m) – ordförande för barn-och utbildningsnämnden i Strängnäs, berättar om ett unikt samarbete mellan kommunala och fristående skolor i Strängnäs.

Vad är BAS?
– Det står för Bildnings-Akademien i Strängnäs, ett samarbete mellan alla skolhuvudmän i Strängnäs kommun. Samarbetet syftar till att återskapa ”Skolstaden Strängnäs” och alla kommunens skolor samt sex friskolor deltar.

Hur fungerar samarbetet?- Det utgår ifrån en gemensam avsiktsförklaring som signerats av alla skolhuvudmän och där portalparagrafen säger att vi ska arbeta för att ”tillsammans skapa högre skolresultat och en ökad likvärdighet för alla elever i Strängnäs kommun”. Vi har fyra områden lärare/pedagogik, elever/studiemiljö, skolledning/strategi och ekonomi/samverkan.

Kan du ge några konkreta exempel från samarbetet?
– Vi har till exempel ett gemensamt vidareutvecklingsprogram för lärare – LÄS-programmet – där 20 lärare/år får möjlighet att gå ett program med många duktiga föreläsare. Ett utmärkt sätt att kompetensutveckla lärare tillsammans. Vi har nyligen genomfört en scanning av läsförståelsen hos alla lågstadieelever. Det resultatet går vi igenom tillsammans och utbyter erfarenheter kring hur saker kan bli bättre.

Skolpengen och ekonomin är ju ofta ett ämne för diskussioner mellan friskolor och kommunen. Ekonomi/samverkan var ett av de fyra områdena. Hur samverkar ni inom det området?
– Det är viktigt att kommunen är transparent när det gäller skolpengen. Vi har dialogmöten och redogör för hur vi har beräknat skolpengen. Men vi pratar inte bara skolpeng när det gäller ekonomi. Vi diskuterar också hur vi kan jobba för att till exempel dela på resurser där en skola inte behöver en heltidstjänst.

Har du någon avslutande kommentar till dina kollegor runt om i landet?
– Ca 40 procent av alla elever går i friskolor i Strängnäs. Tack vare BAS så har vi skapat en samverkan mellan huvudmännen och dess medarbetare som skapar tilltro. Vi har ju samma mål. Fler borde göra som vi – det är en äkta vinna-vinna modell för att stärka skolan och därmed ge eleverna bästa möjliga start inför vuxenlivet.