22 mars 2021

Friskoledebatten är het just nu. Det finns flera utredningsförslag som, om de blir verklighet, kommer att påverka förutsättningarna för att driva friskola och därmed också för skolvalet. Men vad säger forskningen? Vad innebär en etablering i en friskola i en kommun för kvaliteten i kommunala skolor? Bidrar friskolor till segregationen?

Vi bjöd in till ett webbinarium med Henrik Jordahl, professor Örebro universitet och en av författarna till Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment. Han presenterade de delar av boken som rör effekterna av friskolereformen.

Vilka lärdomar kan dras?  Borde något ha gjorts annorlunda? Hur har kostnader och kvalitet påverkats? Har valfriheten haft någon negativ påverkan på segregation och andra sociala dimensioner?

Ladda ned Henrik Jordahls presentation Privatisering av välfärdstjänster-friskolereformen och se hela webbinariet via klippet på You-tube.

 

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det