03 mars 2021

För att hantera den allvarliga situationen med smittspridning är det viktigt att följa myndigheternas information och riktlinjer.

 

Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin tas bort from 1 april

Den 1 april tas både skolors möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning och Skolverkets möjlighet att ställa in de nationella proven bort. Huvudmännen kommer att behöva följa upp konsekvenser av hög frånvaro bland barn, elever, lärare och annan personal, och elever kan till exempel behöva ta igen missad undervisning. Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022.

Från och med 9 februari tas restriktionerna bort

Viktigast är att fokusera på undervisningen och elevhälsouppdraget och prioritera bort arbetsuppgifter och uppdrag som ni bedömer inte är nödvändiga just nu.

Utgångspunkten är att all undervisning ska bedrivas på plats men om många medarbetare är antingen sjuka eller i karantän vill vi påminna om den förordning (2 § p 1, förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta), som reglerar när man får bedriva fjärr- och distansundervisning. Den gäller fortfarande och tar sikte på lägen där det är personalbrist bland annat på grund av frånvaro som orsakas av att individer följer Folkhälsomyndighetens råd om karantän vid smitta, eller att stanna hemma vid minsta symtom. I detta läge som ju råder på många håll får huvudmannen själv besluta om att gå över till fjärr- och distansundervisning.
Detta gäller för öppna skolor
Detta gäller för stängda eller delvis stängda skolor  

Mer information finns också på Skolverkets webbplats och Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella prov genomförs som vanligt under våren

Samtliga prov ska genomföras så som planerat på de datum eller i det tidsintervall som är beslutade för läsåret 2021/22. Endast om det finns särskilda skäl kan rektor flytta proven. Läs mer om vad detta innebär på Skolverkets webbplats.

Ny forskning om hur pandemin påverkat elevernas hälsa och studieresultat
Ökad frånvaro, psykisk ohälsa och ökad utsatthet i hemmet. Det är några av de negativa följder pandemin fört med sig. Dock finns erfarenheter av detta som kan användas i framtiden. Läs mer och hitta länkar till forskningen på Skolverkets webbplats.

Vaccination mot covid-19 till barn 12-15 år

Du kan läsa mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram ett informationspaket som kan underlätta kommunikationsinsatser som rör vaccination av barn från 12 år. Det är faktablad, webbtexter, frågor och svar, filmer mm.

Den 8 oktober genomfördes ett digitalt seminarium för att informera om vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år som startar i fler regioner 11 oktober. Du kan även ladda ned bilderna från webbinariet.

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,