26 februari 2021

Vi intervjuade Sofia Guclu-Nordin, rektor och Anna-Lena Stenlund, biträdande rektor på Pilträdsskolan i Västerås som berättade mer om hur samarbetet mellan smittskydd, kommunen och friskolor fungerar. Västerås är ett exempel på när det gemensamma arbetet mellan smittskydd, kommunen och friskolorna går smidigt.

Hur har samarbetet med smittskydd och kommunen fungerat i Västerås?

Samarbetet med smittskydd och kommunen fungerar mycket bra.

Med kommunen har vi haft regelbundna träffar. De har en representant som arbetar mot oss friskolor. Henne kan man kontakta när man behöver. Hon har även sett till att vi får ta del av information som berör oss som till exempel grundskolenämndens budgetförslag, årsprognoser och statistik. Vi bjuds även in till dialogmöten med stadens politiker.

Vad gäller pandemin, så har hon sett till att vi fått tagit del av alla kommunens beslut och uttalanden kring Covid-19. Det har gett oss möjlighet att agera på samma sätt.

Samarbetet med smittskydd har också fungerat mycket bra. Vi har haft regelbunden kontakt. När smittspridningen ökade igen, någon gång efter v 44, så bjöds friskolor och kommuner in till informations- och dialogmöte varje vecka. Vi har fortfarande möten varje vecka. Dessutom har de varit ett tillgängligt bollplank. Det är bara att höra av sig.

Vem tog kontakt först?

Det var smittskydd som tog kontakt först. Smittspårningen hade utökats till att även innefatta skolmiljön. Därför kallade smittskydd till ett möte med skolchefer och rektorer i Region Västmanland. De ansåg att det var nödvändigt att ha få hjälp och att ha en dialog med alla skolor för att kunna nå ut till regionens vårdnadshavare.

När påbörjades samarbetet?

Samarbetet med smittskydd började efter sommarlovet. De hörde av sig i slutet på augusti alldeles när skolorna körde igång läsåret 20/21.

Känner ni att ni får all nödvändig information?

Ja, det får vi. De stöttar oss med den information vi behöver. Det kan till exempel vara brev till vårdnadshavare, information till personal, statistik och råd.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få