Brett stöd för friskolornas vinster

Förståelsen för att friskolor behöver göra överskott för att kunna bedriva sin verksamhet är väsentligt större än vad som ofta hävdas, skriver Ulla Hamilton i Nya Wemlands-tidningen. Läs hela debattartikeln här.

Läs även repliken och slutrepliken med läraren Birgitta Barrefors Ivansson och den före detta rektorn Lena Skoglund .

 

Uppgifterna i debattartikeln baseras på undersökningen Allmänheten om vinstnivåer för friskoleföretag, Demoskop 2021

Du kan se resultaten från demoskopundersökningen i presentationen Allmänheten om vinstnivåer för friskoleföretag Demoskop 2021