25 februari 2021

SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket bjuder in till en webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till Covid-19.

Ingen anmälan krävs, klicka här för länk till sändningen.

Utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Elevkårer belyser situationen i skolan från sina perspektiv. Ett antal huvudmän delar med sig av exempel och erfarenheter när det gäller organisering av arbetet; fjärr- och distansundervisning, schemaläggning och lokalanvändning etc. Under den avslutande paneldiskussionen finns möjlighet att ställa frågor via menti.com.

Webbinariet kan även ses i efterhand.

Program

10:00 – 10:05 Välkomna

Avdelningschef Monica Sonde, SKR

10:05 – 10:15 Inledning

Utbildningsminister Anna Ekström

10:15 – 10:25 Det epidemiologiska läget – det här vet vi om skolan och covid-19

Avdelningschef Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten

10:25 – 10:35 Nuläget i skolväsendet

Generaldirektör Peter Fredriksson, Skolverket

10:35 – 10:45 Om skola och undervisning under pandemin

Ordförande Josefine Fälth, Sveriges Elevkårer

10:45 – 10:55 Paus

10:55 – 11:25 Exempel och erfarenheter från huvudmän

Skolchef Erica Andrén, Säffle kommun, skolchef Malin Westling, Piteå kommun, rektor Anders Ringård, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

11:25 – 11:55 Panelsamtal och reflektioner över mötet

Monica Sonde (SKR), Ulla Hamilton (Friskolornas Riksförbund), Peter Strömblad (Idéburna skolors riksförbund), Peter Fredriksson (Skolverket), Britta Björkholm (Folkhälsomyndigheten) och Håkan Olsson (Arbetsmiljöverket)

11:55 – 12:00 Sammanfattning och avslutning

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.