25 februari 2021

SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket bjuder in till en webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till Covid-19.

Ingen anmälan krävs, klicka här för länk till sändningen.

Utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Elevkårer belyser situationen i skolan från sina perspektiv. Ett antal huvudmän delar med sig av exempel och erfarenheter när det gäller organisering av arbetet; fjärr- och distansundervisning, schemaläggning och lokalanvändning etc. Under den avslutande paneldiskussionen finns möjlighet att ställa frågor via menti.com.

Webbinariet kan även ses i efterhand.

Program

10:00 – 10:05 Välkomna

Avdelningschef Monica Sonde, SKR

10:05 – 10:15 Inledning

Utbildningsminister Anna Ekström

10:15 – 10:25 Det epidemiologiska läget – det här vet vi om skolan och covid-19

Avdelningschef Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten

10:25 – 10:35 Nuläget i skolväsendet

Generaldirektör Peter Fredriksson, Skolverket

10:35 – 10:45 Om skola och undervisning under pandemin

Ordförande Josefine Fälth, Sveriges Elevkårer

10:45 – 10:55 Paus

10:55 – 11:25 Exempel och erfarenheter från huvudmän

Skolchef Erica Andrén, Säffle kommun, skolchef Malin Westling, Piteå kommun, rektor Anders Ringård, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

11:25 – 11:55 Panelsamtal och reflektioner över mötet

Monica Sonde (SKR), Ulla Hamilton (Friskolornas Riksförbund), Peter Strömblad (Idéburna skolors riksförbund), Peter Fredriksson (Skolverket), Britta Björkholm (Folkhälsomyndigheten) och Håkan Olsson (Arbetsmiljöverket)

11:55 – 12:00 Sammanfattning och avslutning

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,