Om nu friskolor är så hemska, varför väljs de allt oftare?

Friskolelärare är mer nöjda och Marcus Larssons påståenden om löneskillnader stämmer inte, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund i en replik i Altinget. Läs hela repliken här.