12 december 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Med anledning av Aftonbladet debatt idag från tre ledande skolpolitiker från Stockholm, Göteborg och Malmö tittade jag på vad som står i respektive stads budget för 2021 om skolvalet och friskolor. Detta mot bakgrund av att skribenterna önskar en nedskärning av skolpengen till friskolor. Något som givetvis påverkar förutsättningarna för att driva friskola i dessa kommuner.

Jag hittade inte något om det i Göteborgs budget men i Stockholms, som beslutas på måndag, står följande:

Stockholms budget 2021

”Alla barn är unika och alla barn och familjer har egna behov och preferenser som har betydelse för skolvalet. Stockholm ska ha en mångfald av skolor och pedagogiska inriktningar för att tillgodose detta. Utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden, och därför vill vi öppna filialer till framgångsrika kommunala skolor i ytterstaden. Fristående skolor är en viktig del av Stockholms utbildningssektor och bidrar, tillsammans med de kommunala skolorna, till att stärka Stockholm som kunskapsstad. Fristående skolor och kommunala skolor ska verka på likvärdiga villkor.”

”Antalet elever ökar de kommande åren. För att säkerställa tillgången till bra skolor måste därför utbyggnadstakten av nya skolor vara hög och utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden. En stor andel av stockholmseleverna har valt fristående skolor. Dessa skolor är en viktig del av Stockholms utbildningssektor.”

2019 gick 24,6 procent av grundskoleeleverna i Stockholm i friskola

 

Malmö kommuns budget 2021

”Valfrihet är viktigt inom alla skolformer. Goda möjligheter att göra aktiva och informerade val är grundläggande för att alla barn och elever ska ha samma förutsättningar. Informationsinsatserna för att få fler vårdnadshavare att göra ett aktivt val kommer att intensifieras i områden där deltagandet i skolvalet är lågt. Formerna för information om stadens förskolor som staden tillhandahåller fortsätter att utvecklas.”

”En blandad elevsammansättning är bra för alla elevers skolresultat och för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Elever från olika delar av staden ska ges bättre förutsättningar att mötas och staden verkar för en större blandning av elever i skolorna. Elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential genom ett utbud av spetsutbildningar och andra profilinriktningar.”

”Malmös friskolor är ett viktigt komplement till stadens kommunala skolor. Både kommunen och friskolorna har mycket att vinna på en ökad samverkan. Från 2021 erbjuds friskolor möjligheten att ingå i det kommunala antagningssystemet.”

2019 gick 14,6 procent av grundskoleeleverna i Malmö i friskola

I Göteborg gick 22 procent av grundskoleeleverna i friskola 2019.

Den fråga som inställer sig om liberalernas syn på skolvalet och valfriheten hos såväl våra friskolemedlemmar som hos föräldrarna i dessa tre kommuner är givetvis –

Vad ska man tro på – budgettexten eller debattartikeln?

För svaret på den frågan är väldigt avgörande. Inte minst för våra små medlemmar. Men även för de större. För att bidra till att avlasta tillväxtkommunerna det investeringsbehov som finns när  elevkullarna ökar så måste skolpengen vara likvärdig.

Svaret är givetvis också viktigt för alla de föräldrar som önskar en plats i en friskola i någon av dessa tre kommuner.

 

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och