Sluta förfölja friskolor med dåliga politiska förslag

”I stort sett samtliga fristående skolor – kooperativ, stiftelser och företag – och deras organisationer är starkt kritiska till utredningens huvudförslag att regionala statliga skolmyndigheter ska ta över ansvaret för antagning,” skriver Ulla Hamilton i Dagens Samhälle.

Läs hela debattartikeln här.