Från städjobb till att starta och driva en koncern med förskolor, grundskola och cateringföretag. Från finska Karelen till Järvafältet utanför Stockholm. Från kristen till muslim. Ulla Parkkinen har gjort en omvälvande resa som inneburit framgång, tillfredsställelse – men också att hon har mött en rad fördomar. ”Jag är gammal sosse som startar friskolor, invandrare och väljer att bära slöja. Det är många som har höjt på ögonbrynen. Men det innebär också att jag har en djup förståelse för det stöd barn med rötter i andra länder behöver för att knäcka den kulturella koden och hur viktigt en fungerande integration är för en framtid med bra utbildning och jobb”.

Varför startade du en friskola?
– Som nyskild mamma bestämde jag mig att plugga till förskolelärare. Jag mötte därefter min nuvarande man och konverterade till islam. Bosatt på Järvafältet mitt bland alla de kulturer som samsas där upplevde jag från första parkett hur dåligt integrationen i Sverige fungerar – och vilken betydelse etnisk tillhörighet, bakgrund, föräldrar och efternamn har för hur du blir behandlad och vilka förutsättningar du har i livet. Det ville jag ändra på. Dessutom hade jag själv svårare att få jobb som förskolelärare sedan jag börjat bära slöja. Lösningen blev att starta egen förskola. Det var 1997. Sedan tjatade både föräldrar och barn på mig att starta grundskola – som gammal sosse tyckte jag att den kommunala skolan skulle fungera, men jag vika för påtryckningarna och 2005 startade jag även en grundskola upp till årskurs 3. Några år senare utökades verksamheten till att omfatta hela grundskolan och även ett cateringföretag som levererar mat till skolorna.

 Beskriv skolans profil!
– Skolan har en muslimsk profil, men är öppen för alla barn och elever. Vi förbereder våra elever för en global ekonomi där jobben kommer att kräva kunskaper i naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Men detta samhälle kommer också att kräva människor med förmåga till etiska ställningstaganden och därför är en integration av värdegrunden i alla ämnen en del av vårt arbetssätt. Vår pedagogiska ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller att ta till oss forskningsrön.

Vad är du stoltast över?
– Att ha skapat en skola där eleverna trivs och känner sig trygga. Det visar sig bland annat i goda studieresultat – i den första kullen som gick ut nian hade 100 procent av mina elever gymnasiebehörighet, jämfört med mellan 40 och 50 procent i många andra skolor i området. Det finns också en ömsesidig respekt mellan elever och lärare på skolan; eleverna betraktar lärarna som sina förebilder. Jag drivs av strävan efter rättvisa, jämlikhet, kvinnors rättigheter och rätten till likvärdig utbildning för alla, oavsett bakgrund. De flesta av våra anställda är kvinnor, så det är jag också väldigt stolt över.

Vad är den största utmaningen idag?
– Det är en utmaning att hitta kompetenta och behöriga lärare till ett invandrartätt område utanför Stockholm. Det är också svårt att hitta lämpliga och tillgängliga lokaler för skolverksamhet i området. Fortfarande kan vi också mötas av fördomar – vi måste hela tiden vara bäst för att bevisa vårt existensberättigande.

Fakta:
Cordoba International School (CIS) bedriver utbildning från förskoleklass till åk 9.
Skolan ingår i Mångårdens utbildningskoncern, som tillsammans med systerbolaget även driver Mångårdens förskolor i Järvaområdet, även de med muslimsk profil. I dag har koncernen sammanlagt cirka 130 fast anställda och 680 barn. Verksamheten grundades 1997.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få