24 november 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Debatten om Internationella Engelska Skolan pågår för fullt bland friskolornas motståndare. Kultursidorna har uppenbart blivit en kanske lite oväntad kanal för argumentation mot friskolorna i allmänhet och de större skolhuvudmännen i synnerhet. Tänk att man inte sett några artiklar som handlar om hur dåligt skattebetalarnas pengar används på flera håll i landet, i de kommunala verksamheterna. Jag har sagt det förut och vill påminna om det – Skolinspektionen har många läsvärda rapporter som lyfter problem i svensk skola. Men det är uppenbart inte lika roligt att skriva om det – roligare att anklaga de som visar att det går att leverera bra resultat.

Friskolor anklagas för att ”bara välja enkla elever”. Sanningen är ju att det är elever och vårdnadshavare som väljer skola, och många av de som väljer är verkligen inte ”enkla elever” utan snarare elever som haft svårt i andra skolor. Skolvalet är populärt. Utvecklingen av antalet friskoleelever i grundskolan talar sitt tydliga språk.

Här en jämförelse med 10 års mellanrum av elevutvecklingen i svensk grundskola .

1999/2000 var det 35.175 elever av totalt 1.034.726 som gick i fristående grundskola.

2019/2020 var det 167.372 elever av totalt 1.079.954 som gick i fristående grundskola.

En tydlig illustration av att allt fler väljer friskolor. Man kan fråga sig vad det beror på och hur rimligt det är att påstå att dessa elevers skolval är orsaken till att skillnaden mellan bra och dåliga skolor har ökat i Sverige.

Det blir allt fler elever i svensk skola. En ökning som kommer att vara under flera år framöver. Så det behövs fler skolor. Många kommuner ser gärna att friskolor bidrar till att avlasta kommunen de investeringskostnader som skolbyggen innebär. Engelska skolans bidrag i denna del är mycket imponerande. Se här deras utveckling under deras livslängd. Många av dessa elever har getts en möjlighet till en bra start på vuxenlivet tack vare att de har kunnat välja en skola som passar dem. Många elever med utländsk bakgrund. Det största hemspråket på IES skola i Helsingborg är tex arabiska. Det är inte riktigt den bild man får om man studerar debatten om IES.

 

 

 

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och