11 november 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Ibland är verkligheten obarmhärtigt tydlig. I måndags försökte två statsråd ge bilden av att offentlighetsprincipen måste införas för friskolor. Skälet till detta var enligt ministrarna att

”I dag kan polis och säkerhetspolis dela med sig av vissa sekretessbelagda uppgifter till skolor om det exempelvis kan motverka terrorism och att personer med kopplingar till våldsbejakande extremism agerar inom skolan. Men eftersom fristående skolor inte omfattas av offentlighetsprincipen gäller dessa regler i dag bara kommunala skolor. Så kan vi inte ha det.” De menade också att konfessionella skolor måste förbjudas för att de enligt ministrarna utgör grund för radikaliseringen i samhället. Jag bloggade om detta i måndags och påpekade det orimliga i påståendena i debattartikel. Det är också många som har reagerat över ministrarnas försök att ”smeta radikaliseringen i samhället på friskolereformen”.

Otur för dem att det samma dag var en nyhet om att Skolinspektionen beslutat att dra tillbaka tillståndet för Nya Kastets skola i Gävle. Ett välkommet och uppenbart beslut för de som läser Skolverkets motivering till beslutet. För övrigt är inte Nya Kastet en konfessionell skola. Ett faktum som visar att även debatten om konfessionella skolors vara eller icke vara mycket förenklad. Svensk skollag är mycket tydligt och den har alla att följa, oavsett huvudmannaskap. Därför är det välkommet att det nu också är på väg en lagstiftning som gör det möjligt att stänga kommunala skolor som inte upprätthåller tillräcklig kvalitet..

Av Skolinspektionens beslut är det helt uppenbart att det som landets justitieminister påstår i ovanstående citat inte är sant. Där framgår det tydligt att Skolinspektionen har haft löpande kontakt med Säkerhetspolisen inför sitt beslut. Skolinspektionen skriver bland annat ”Vidare har Säkerhetspolisen bedömt att hela den tidigare ledningskretsen innan försäljningen, som enligt Säkerhetspolisen bestod av bland andra RK och AM då RK ägde skolbolaget, var olämplig att bedriva skolverksamhet eller utöva inflytande över sådan verksamhet.” Ingenstans beklagar de sig över att offentlighetsprincipen har lagt hinder i vägen för detta arbete.

Man kan undra varför ministrarna far med så uppenbart vilseledande information. Otur för dem att Skolinspektionen samma dag som deras debattartikel publicerades så tydligt visade att det jag bloggade om i måndags stämmer, att  ägar- och ledningsprövningen ger denna möjlighet och det inte finns någon anledning att blanda in offentlighetsprincipen i detta sammanhang.

Om man inte vill blanda bort korten förstås.

/

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och