Det går inte att driva skola utan starka ledare. Kvalitetsarbetet är avgörande för att kontinuerligt bli bättre och förväntningar nödvändiga för att sporra varje enskild individ.” Så beskriver Johan H Larsson, en av grundarna bakom Europaskolan, några av de viktigaste parametrarna som präglar de tre skolor som i dag ingår i verksamheten. Han uttrycker samtidigt frustration över bristen på saklighet i friskoledebatten och säger att han önskar se ökad samverkan i framtiden mellan alla skolor – oavsett huvudman – för att höja kvaliteteten i undervisningen för alla elever.

 Varför startade ni en friskola?
– Vi var en grupp föräldrar och drivna lärare i Strängnäs som började diskutera förutsättningarna för att starta en egen gymnasieskola i samband med friskolereformen 1993. Drivkraften var att vi ville erbjuda eleverna bättre undervisning än vad som erbjöds vid den tiden och som skulle byggas på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Eleverna skulle ges bästa möjliga grund för framtiden med fokus på klassiska, europeiska bildningsideal och humanistiska värderingar. Året därefter, 1994, startade vi vårt första gymnasium med 23 elever i Strängnäs. Därefter har vi öppnat ytterligare två skolor.

Beskriv skolans profil!
– De tre viktigaste grundelementen som präglar vår verksamhet är ett starkt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och våra höga förväntningar på samtliga elever. Det går inte att driva skola utan starka ledare, kvalitetsarbetet är avgörande för att kontinuerligt bli bättre och förväntningar nödvändiga för att sporra varje enskild individ.
– Redan från början var dessutom Europatanken central. I undervisningen ingår därför Europakunskap, som omfattar historia, samhällskunskap och konsthistoria. Syftet är att eleverna ska få en förståelse för Europas bakgrund, utveckling och samtid. På schemat står en resa till Aten i årskurs 1, till Berlin i årskurs 2 och till Bryssel i årskurs 3 för att spegla dessa aspekter. Dessa resor har vi fortsatt med under alla år, med undantag för i år på grund av Covid-19.

Vad är du stoltast över?
– Jag är stolt över att vi har lyckats skapa tre fina, välfungerande skolor som i dag har totalt över 1 250 elever och med många professorer i styrelsen. Jag är också stolt över våra elever som presterar så väl. Elever vid våra skolor har vunnit många utmärkelser och stipendier under årens lopp, bland annat till prestigefulla universitet som MIT i USA. Vi har bland annat elev som just fick ett sådant stipendium efter att ha fått högsta slutbetyg i alla ämnen. Han hade dessutom kommit till Sverige endast tre år innan han började hos oss. Vi har skapat en typisk pluggmiljö, där eleverna stimuleras och utvecklas.

Vad är den största utmaningen i dag?
– Den negativa politiska debatten, präglad av brist på saklighet, som riskerar att leda till absurda konsekvenser. Skolan kan inte lösa samhällets integrationsproblem. Den rätta vägen bör vara att gå in i skolor där det är problem och lösa dem där. Istället har vi fått en situation där vissa kommunala skolor väljer att ställa sig i ”losers’ corner”. Med tanke på elevernas bästa borde alla skolor, oavsett huvudman, samverka för att höja kvaliteten på samtliga skolor. I Strängnäs går omkring 50 procent av eleverna i friskolor och här har vi faktiskt fått till stånd ett sådant samverkansorgan, som vi döpt till Bildningsakademin. Jag hoppas att andra kommuner följer efter och att vi kan sprida kunskap om friskolorna och bekämpa den bristande sakligheten i debatten.

Fakta:
Stiftelsen Europaskolan äger Europaskolan, som är moderbolag för gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping. Stiftelsen, som är icke vinstdrivande, bildades 1993 och året därpå startades gymnasiet Europaskolan. År 2008 startade Europaskolan Rogge och 2015 Europaskolan Malma. Totalt omfattar verksamheten i dag 1 256 elever.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få