30 september 2020

Unga lärare i fristående skolor har i genomsnitt högre lön än de i kommunala skolor. De äldsta lärarna hade något högre genomsnittlig lön i kommunala skolor. Lärare i åldern 60-64 år i kommunala skolor hade i genomsnitt 36 600 kronor och i fristående skolor 34 000 kronor. För förskollärare liknar mönstret det för grundskollärare. Lärare i kommunala gymnasieskolor har generellt högre löner än lärare i fristående gymnasieskolor.

Grundskollärare i åldern 18-24 år hade 2018 i genomsnitt en månadslön på 25 300 kronor om de jobbade i fristående skola och 23 700 om de jobbade kommunalt.

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega