25 september 2020


Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) 

Nyligen presenterade forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren två rapporter om hur friskolekoncernerna Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan lyckas med sin utbildningskvalitet. Vi fick möjlighet att fråga Gabriel Heller Sahlgren några frågor om rapporterna.

Vad tycker du är den viktigaste slutsatsen i de två rapporter du och Henrik Jordahl presenterat?

– Att man kan mäta skolkvalitet på bättre sätt än vad man hittills har gjort i Sverige, för att på så sätt stärka huvudmännens kvalitetsarbete och förbättra möjligheterna att göra ett informerat skolval. Det illustrerar problemet med dagens utveckling, där nya tolkningar har lett till att kvalitetsinformation istället beläggs med sekretess. Att två större skolkedjor presterar väl även när man tar hänsyn till elevernas tidigare prestationer och bakgrund är också naturligtvis intressant för debatten om friskolor generellt.

När man pratar om progressionsmätning, även kallat förädlingsvärdet, av skolor så brukar en invändning kunna vara att det är svårt att fånga en skolas kvalitet på ett mätbart sätt. Tycker du det ligger något i det påståendet?

– Nej. Sådana invändningar bidrar till att göra det perfekta till det godas fiende. Förädlingsvärdet fångar inte alla komponenter av skolkvalitet, men forskning tyder på att det fångar skolors bidrag till kunskapsutvecklingen på ett bra sätt.

Ser du några metodmässiga hinder till att kunna få på plats en mer institutionaliserad utvärdering för alla skolor i Sverige likt den ni gjort av IES och Kunskapsskolan?

– Egentligen inte. Det finns ett generellt problem vad gäller kunskapsjämförelser inom svenska skola, eftersom det inte finns några kunskapskontroller som baseras på extern rättning. Men detta är inte unikt för förädlingsvärden som mått. Tvärtom finns det, som vi skriver i rapporterna, skäl att tro att problemet är mindre för förädlingsvärden än andra kunskapsmått som inte baseras på förändringar i elevers prestationer över tid.

Läs rapporterna från Institutet för näringslivsforskning i sin helhet.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få