15 september 2020

Läs replik i SvD från Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan och Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan

”Nätverket för likvärdig skola” anklagar Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan för att enbart försöka locka “mer självgående elever”. De hävdar också att den som inte klarar undervisningen sorteras bort. Dessa påståenden saknar helt och hållet belägg.

Internationella engelska skolans erbjudande, med ordning och reda och undervisning på engelska, attraherar elever med en bred bakgrund. Andelen elever med utländsk bakgrund är 41 procent, jämfört med snittet för de kommunala skolorna i Sverige på 26 procent. Skolorna undervisar i omkring 50 olika modersmål. Kunskapsskolan som erbjuder en personligt utformad utbildning får många elever i behov av individuella lösningar och specifikt stöd, både elever som behöver mer tid, men också särbegåvade elever som även de har stort behov av stöd och utmaningar.

Våra olika pedagogiska modeller riktar sig till alla elever. Gemensamt för de flesta som väljer oss är att de inte har fått det stöd eller de utmaningar de behöver i sin gamla skola. Ibland händer det att elever som börjar hos oss ångrar sig och byter skola igen. Det fria skolvalet som företeelse bygger på att elever ska kunna söka sig till den skola som passar dem bäst, vilket givetvis innebär en viss rörlighet på alla skolor – såväl fristående som kommunala. Men att påstå att vi sorterar bort elever är helt taget ur luften. Vi gör alltid vårt yttersta för varje elev som börjar hos oss.

När vi etablerar oss på en ort försöker vi finna en placering som ska göra det möjligt för elever som bor i olika områden att ta sig till vår skola. Vi vill att våra skolor ska göra det möjligt att bryta den skolsegregation som till allra största delen beror på boendesegregationen.

Vi är tydliga med att man inte måste kunna vårt utbildningsupplägg i förväg, det vill säga undervisning på engelska eller att sätta personliga mål och jobba för att nå dem. Vårt uppdrag är att lära eleverna detta – och vi är övertygade om att alla barn har potentialen.

Utredningen som författarna refererar till är tyvärr en ideologisk produkt som inte kommer lösa några av de problem som svensk skola behöver adressera. Att ge lägre ersättning för en elevs utbildning enbart baserat på att hen valt en friskola är inte lika villkor, och kommer inte leda till högre kvalitet i svensk skola. Skulle förslagen i utredningen bli verklighet skulle det vara slutet på elevers och föräldrars möjlighet att göra ett skolval, och på sikt hota friskolorna som fenomen. Det är kanske precis vad artikelförfattarna vill, men då är det ärligare att säga det i stället för att misstänkliggöra våra skolor.

Anna Sörelius Nordenborg
vd Internationella engelska skolan
Fredrik Lindgren
vd Kunskapsskolan

Debattartikel från Nätverket för likvärdig skola

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter