02 september 2020

Här kan ni läsa Ulla Hamiltons replik på den debattartikel som 16 forskare publicerade i SvD, ”En hemlig skola röjer det orimliga”. Repliken fick inte plats i Svd och publiceras därför här.

 

Friskolorna riksförbund vill inte se någon sekretess av skolstatistik, precis som artikelförfattarna skriver. Det är därför vi uppmanat alla skolor att själva lägga upp den information de vanligtvis rapporterar till SCB på sina hemsidor.

Studieresultat och annat som visar på skolors kvalitet ska självklart vara transparent och öppet. För oss är det dock, till skillnad från artikelförfattarna, självklart att en av de viktigaste orsakerna till öppenheten är att bl a föräldrar ska kunna se och jämföra skolors resultat. Det är vi nog inte ensamma om heller. Föräldrar vill kunna välja och vill veta vad de väljer emellan.

Fokus på studiero, organisation och ledarskap med höga förväntningarna på alla elever är det som på riktigt skulle göra stor skillnad för den svenska skolan, inte minst de svagaste eleverna. Det visar forskning. Att däremot ha friskolor och föräldrars möjlighet att välja skola som en huvudsaklig förklaringsmodell till otillfredsställande studieresultat hittar knappast stöd i forskning.

För det första har IFAU i en omfattande studie konstaterat att resultaten i den svenska skolan började falla innan friskolereformen. Därtill är bostadssegregation, ökad andel elever med utländsk bakgrund, kommunaliseringen och inte minst ett pedagogiskt skifte och en annan syn på lärarens roll några exempel på saker som självklart påverkat kunskapsresultaten. Det sistnämnda bär inte minst lärarhögskolorna ett stort ansvar för. Det är anmärkningsvärt att ingen av dessa förklaringar ens nämns av en stor skara forskare som har skolan som sitt fält.

Den svenska skolan hade varit förtjänt av en debatt där fakta och forskning tydligt särskiljs från ideologisk övertygelse. Det gäller inte minst när debattartiklar skrivs av forskare. Det är därför slående hur er debattartikel knappt refererar till några studier och än mindre till alster som kommer från de institutioner som ni företräder. Detta samtidigt som ni inte håller er från att föreslå omfattande förändringar som inte har något med frågan om sekretess att göra. SCB:s tolkning berör inte verksamhetsformen, ändå riktar ni just era förslag mot aktiebolag. Alla friskolor, oavsett om de är aktiebolag eller inte, omfattas av sekretessbedömningen.

Att ha en olyckligt strikt tolkning av SCB:s sekretess som förevändning till en rad ideologiskt grundade förslag för en skola där elever och föräldrar ska kunna välja mindre, och politiken styra mer, bidrar inte till en mer evidensbaserad skola.

Ulla Hamilton

Vd Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter