Aktiva elever, involverade föräldrar, samspelande personal samt kompetenta och tydliga ledare har varit viktiga framgångsfaktorer för Nya läroverket, Luleås första friskola. ”Jag tror på den starka drivkraften som finns i människors intressen. Inom våra skolor låter vi våra elever utveckla sina färdigheter inom framförallt naturvetenskap, konst och matematik – en kombination som främjar lusten att lära och möjligheten att nå goda resultat”, säger Gunvor Selberg, grundare av Nya Läroverket.

Varför startade du en friskola?

Jag gick ut Lärarhögskolan i Stockholm 1968 i en anda av nytänkande och att tillit till människans inneboende kraft. Efter ett antal år som lärare och rektor i olika delar av landet kom jag till Luleå, där jag fick ansvar att utveckla organisationen och leda arbetet inom skolverksamheten. Jag fick också i uppdrag att starta en kommunal skola, Kråkbergsskolan, där jag verkade för ett starkt ledarskap och tydlig ansvarsfördelning – vilket jag tycker är nyckelfaktorer för att bedriva bra undervisning. Därefter studerade jag vidare till filosofie doktor i lärande och i samband med det byggde jag upp en läroprocess i åtta steg. När jag startade Kråkbergsskolan kände jag hur tillfredsställande det var att skapa något utefter de principer man tror på – och hur snabbt det kan gå att bygga upp något bra. Jag hade också besökt ett antal friskolor i samband med att jag arbetat en del för både Utbildningsdepartementet och Skolverket – och älskade det jag såg. Till sist sammanföll alla dessa bitar och jag var redo att starta egen skolverksamhet.

Beskriv skolans profil!
Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp.

Vad är du stoltast över?
Att våra elever är både duktiga och trygga – de känner att de blir hörda och sedda, vilket ger självförtroende. Det finns en värme här som genomsyrar alla relationer. Vi har skapat en platt organisation med nära till beslut och där alla har möjlighet att påverka. Vi värnar om att lärare bara ska arbeta med 3-4 klasser – och inte med ett tiotal klasser som i vissa skolor – för att verkligen lära känna varje individ och kunna erbjuda varje elev det som stöd som hen behöver. Det skapar trygghet. Vi uppmuntrar också elever i det egna lärandet, liksom till oliktänkande, nytänkande och fritänkande.

Vad är den största utmaningen idag?
När det gäller eleverna är det den växande psykiska ohälsan hos barn och unga. Det är en oroande utveckling i samhället. När det gäller förutsättningarna för vår verksamhet är det att samhället blir mer och mer politiskt. I debatten talas det sällan om kvaliteten i undervisningen, utan frågan om friskoleverksamhet används i stället för att vinna politiska poänger. Det oroar mig.

Fakta:
Nya Läroverket grundades 2006 i Bergviken som Luleås första friskola. Den andra skolan inom företaget öppnades 2012 på Bergnäset. Initiativtagare till skolorna var Gunvor Selberg tillsammans med Birgitta Lahti Nordström. Verksamheten leds i dag av Gunvors son Magnus Selberg. Verksamheten omfattar förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även ett fritidshem. Totalt har Nya Läroverket omkring 730 elever och cirka 100 medarbetare.

Läs mer om Sveriges skolpionjärer här.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få