27 augusti 2020

Huvudregeln är att all undervisning ska ske i skolan med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det finns inga enkla regler för hur verksamheten ska bedrivas i varje skola, besluten måste fattas på huvudmanna- och ibland skolnivå.

Förutsättningarna ser olika ut för olika huvudmän, det gäller lokaler, elevgrupper och hur kollektivtrafiken ser ut. Just resandet, framför allt under rusningstrafik, riskerar öka trängseln i kollektivtrafiken. Regeringen har därför, genom en förordningsändring, gjort det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning.

Förordningsändringen gäller från och med 10 augusti. Läs regeringens pressmeddelande här.

På Skolverkets hemsida finns mer information och råd inför hösten skolstart. Där finns också ett material som lärarna kan använda för att föra diskussioner om Covid 19 med eleverna. Det är framtaget tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.

Skolinspektionen har sammanfattat erfarenheter från våren som kan vara värdefulla att ta med Exempelvis om hur arbetet elever med behov av särskilt stöd har påverkats. Läs mer här.

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den