27 augusti 2020

Huvudregeln är att all undervisning ska ske i skolan med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det finns inga enkla regler för hur verksamheten ska bedrivas i varje skola, besluten måste fattas på huvudmanna- och ibland skolnivå.

Förutsättningarna ser olika ut för olika huvudmän, det gäller lokaler, elevgrupper och hur kollektivtrafiken ser ut. Just resandet, framför allt under rusningstrafik, riskerar öka trängseln i kollektivtrafiken. Regeringen har därför, genom en förordningsändring, gjort det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning.

Förordningsändringen gäller från och med 10 augusti. Läs regeringens pressmeddelande här.

På Skolverkets hemsida finns mer information och råd inför hösten skolstart. Där finns också ett material som lärarna kan använda för att föra diskussioner om Covid 19 med eleverna. Det är framtaget tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.

Skolinspektionen har sammanfattat erfarenheter från våren som kan vara värdefulla att ta med Exempelvis om hur arbetet elever med behov av särskilt stöd har påverkats. Läs mer här.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.