Skolstart – vad gäller nu?

Huvudregeln är att all undervisning ska ske i skolan med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det finns inga enkla regler för hur verksamheten ska bedrivas i varje skola, besluten måste fattas på huvudmanna- och ibland skolnivå.

Förutsättningarna ser olika ut för olika huvudmän, det gäller lokaler, elevgrupper och hur kollektivtrafiken ser ut. Just resandet, framför allt under rusningstrafik, riskerar öka trängseln i kollektivtrafiken. Regeringen har därför, genom en förordningsändring, gjort det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning.

Förordningsändringen gäller från och med 10 augusti. Läs regeringens pressmeddelande här.

På Skolverkets hemsida finns mer information och råd inför hösten skolstart. Där finns också ett material som lärarna kan använda för att föra diskussioner om Covid 19 med eleverna. Det är framtaget tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.

Skolinspektionen har sammanfattat erfarenheter från våren som kan vara värdefulla att ta med Exempelvis om hur arbetet elever med behov av särskilt stöd har påverkats. Läs mer här.