Experimentera inte med elevers skolplaceringar

-Problemen i Göteborg är ett varnande exempel på vad som kan hända när politiker och byråkrater försöker skapa gemensamma antagningssystem med urvalskriterier som inte tar hänsyn till de enskilda individerna. System som sedan får oförutsedda konsekvenser och drabbar familjer med full kraft, skriver Ulla Hamilton i dagens GT.

Läs hela debattartikeln här.