Liberalerna och centern måste vara tydliga om friskolors framtid

Läser idag en artikel där utbildningsminister Anna Ekström är intervjuad. Hon talar om utredningen som ska titta på förstatligandet av skolan, ett krav som liberalerna fått med i januariöverenskommelsen. Vi som minns hur det var när staten hade ansvar för skolan före 1990 har svårt att förstå denna önskan om att backa bandet när det gäller kommunaliseringen av skolan. Det var inte bättre förr.

Det som är oroande i artikeln är dock vad ministern säger när det gäller friskolorna. I artikeln står det;

”Hon lyfter även frågan om friskolornas roll och funktion i det svenska samhället och vad som ska hända med den.

– Det är en väldigt viktig fråga. Ska friskolorna ingå i ett förstatligande eller inte? Eller ska de fortsätta verka på samma sätt? Det är en väldigt viktig sak att ta ställning till om man diskuterar det.

Friskolor finns i alla länder och friskolor har funnits i Sverige i alla tider.

– Alla partier tycker väldigt olika i frågan om de ska tas bort och om jag kliver ur ministerrollen så kan jag säga att vi socialdemokrater gick till val på att vi vill begränsa vinsterna i skolan. Där har vi kunnat konstatera att vi har en ganska stor riksdagsmajoritet emot oss. I januariavtalet, som vi har skrivit, har vi lovat att inte gå vidare i den frågan under den här mandatperioden men som parti tycker Socialdemokraterna att vinster i skolan är väldigt problematiskt. Vi tycker att pengarna ska gå till elever, undervisning och elevhälsa. Inte till vinster.”

Detta uttalande visar att det är oerhört viktigt hur direktivet till utredningen utformas. Det måste vara solklart att skolvalet och friskolornas förutsättningar att verka och växa inte drabbas.  Anna Ekströms kommentar där hon faktiskt lyfter frågan om ett förstatligande, dvs socialisering, av friskolor visar att hon inte är att lita på i dessa frågor.

Centern och liberalerna har här ett stort ansvar! Ta tydligt avstånd från allt tal om förstatligande av friskolor. Se till att utredningsdirektivet inte öppnar för ett förstatligande av friskolor. Detta gäller förstås även miljöpartisterna, som ju historiskt haft en viktig roll för utvecklingen av friskolor och valfriheten inom skolan.

 

Författare

Prenumerera på bloggen