Rekommendation till friskolorna – lägg ut statistiken om betyg mm på er hemsida

Skolverkets beslut om att stänga bland annat sina statistik på skolnivå innebär att det kommer att bli omöjligt för föräldrar och elever att få information om enskilda skolors resultat för 2020. Varje skolhuvudman är skyldig att löpande rapportera in statistik till myndigheterna. Detta är grunden för all statistik.

Den 18 juni skulle till exempel statistik om betyg och resultaten på de nationella proven vara inrapporterade. Friskolornas riksförbund rekommenderar nu sina medlemmar att publicera den statistik som de anser vara relevant för att underlätta skolvalet på sin hemsida. Kunskapsskolan har redan idag lagt ut betygsresultaten för 2020 för avgångseleverna på grundskolan.

Det är en mycket olycklig situation som vi hamnat i på grund av den förändrade sekretessbedömning som SCB gjort när det gäller statistik för friskolor där det bara finns en skola i en kommun. Det informationsglapp som blir resultatet av detta kan till viss del överbryggas genom att friskolehuvudmännen själva publicerar sin statistik på hemsidan. Därför rekommenderar vi våra medlemmar att publicera.

Detta kan inte lösa hela problemet med hur statistiken hanteras av myndigheterna när det gäller elevernas bakgrund mm. Den informationen finns inte hos skolhuvudmännen. Vår förhoppning är att de uppdrag som Skolverket respektive SCB fått av regeringen kommer att leda till att den nödvändiga statistiken åter blir öppen. Det är avgörande för att människor ska kunna göra ett informerat skolval och för att vi ska kunna såväl utveckla som utvärdera svensk skola.

Författare

Prenumerera på bloggen