Jens Eriksson om utredningen om gymnasiedimensionering

Utredningen om gymnasiedimensioneringen presenterades nyligen med flera förslag som avsevärt skulle byråkratisera hur stora, var och vilka gymnasieutbildningar som ska erbjudas landets elever. Hör Friskolornas representant i utredningen, Jens Eriksson, berätta om sina slutsatser efter att ha följt utredningen på nära håll.