Göteborgs skolor sämst och dyrast

Idag presenterar Friskolornas riksförbund rapporten: Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra. En genomgång av skolans förändrade förutsättningar och resultat det senaste årtiondet. Rapporten visar på de gemensamma drag de skolhuvudmän som lyckas har och vad som är typiskt för de som misslyckas med sitt uppdrag att lämna ifrån sig elever som har behörighet till gymnasiet. Du kan ladda ned rapporten här.

I Göteborg och Malmö lämnar så många som var fjärde elev grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Alltför många huvudmän, i huvudsak kommunala, klarar inte att driva skolor där det råder ordning och reda i klassrummen och där det sätts tydliga kunskapsmål som följs upp systematiskt. Om detta har vi skrivit i debattartikeln i Dagens samhälle som du kan läsa här