03 juni 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Dagens Nyheter presenterar idag en intressant undersökning där de har satt rubriken ”Fyra av tio vill slopa kötid till skolor”. En rubrik som de förmodligen satt för att de vill vara relevanta i en fråga som de tror vara politiskt het. Men det som är verkligt intressant i undersökningen är att det inte alls finns något stöd bland de egna väljarna för det som Anna Ekström vill genomföra, kvoter och lottning. Det är fler bland (s)-väljarna (10%) som anser att kö ska vara grund för skolplacering än kvot  (2%) och lottning (1%). De enda partisympatisörer som uttrycker någon support för de senare skolplaceringsmodellerna är mp och v sympatisörer.

Det som är lika intressant i undersökningen är att geografisk närhet har starkast stöd som urval för skolplacering hos allmänheten, och faktiskt starkast stöd även bland s och v väljare. Detta är intressant mot bakgrund av den omfattande diskussion som finns om boendesegregationens genomslag för elevsammansättningen i skolan – om man inte aktivt väljer en annan skola. Att skolvalet har starkt stöd visas också i undersökningen, bara var femte anser att det är oviktigt. Vi vet också att om frågan ställs till enbart de som har barn i förskole- eller skolåldern så är stödet för att välja skola betydligt starkare än hos allmänheten i stort.

DN/Ipsos visar att det är 38 procent som anser att kö-tid kan avskaffas som urval till skolplacering. En intressant siffra i sig men det andra resultatet är faktiskt den stora nyheten. Det ska bli intressant att se hur frågan utvecklas framöver. Den sk Likvärdighetsutredningen vill ju ställa krav på allsidig social sammansättning för skolor oavsett huvudman och den vill också införa kvoter och lottning som urvalskriterier för skolplacering och ta bort möjligheten till kö. Ska man tro resultaten i denna DN/Ipsos-undersökning så finns det en stort gap mellan allmänhetens uppfattning i dessa frågor och den politiska ambition som framförallt regeringspartierna uppvisar i dessa frågor.

Vi lär få höra mer om dessa frågor framöver…..

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,