Obefintligt stöd bland s-väljare för kvoter och lottning

Dagens Nyheter presenterar idag en intressant undersökning där de har satt rubriken ”Fyra av tio vill slopa kötid till skolor”. En rubrik som de förmodligen satt för att de vill vara relevanta i en fråga som de tror vara politiskt het. Men det som är verkligt intressant i undersökningen är att det inte alls finns något stöd bland de egna väljarna för det som Anna Ekström vill genomföra, kvoter och lottning. Det är fler bland (s)-väljarna (10%) som anser att kö ska vara grund för skolplacering än kvot  (2%) och lottning (1%). De enda partisympatisörer som uttrycker någon support för de senare skolplaceringsmodellerna är mp och v sympatisörer.

Det som är lika intressant i undersökningen är att geografisk närhet har starkast stöd som urval för skolplacering hos allmänheten, och faktiskt starkast stöd även bland s och v väljare. Detta är intressant mot bakgrund av den omfattande diskussion som finns om boendesegregationens genomslag för elevsammansättningen i skolan – om man inte aktivt väljer en annan skola. Att skolvalet har starkt stöd visas också i undersökningen, bara var femte anser att det är oviktigt. Vi vet också att om frågan ställs till enbart de som har barn i förskole- eller skolåldern så är stödet för att välja skola betydligt starkare än hos allmänheten i stort.

DN/Ipsos visar att det är 38 procent som anser att kö-tid kan avskaffas som urval till skolplacering. En intressant siffra i sig men det andra resultatet är faktiskt den stora nyheten. Det ska bli intressant att se hur frågan utvecklas framöver. Den sk Likvärdighetsutredningen vill ju ställa krav på allsidig social sammansättning för skolor oavsett huvudman och den vill också införa kvoter och lottning som urvalskriterier för skolplacering och ta bort möjligheten till kö. Ska man tro resultaten i denna DN/Ipsos-undersökning så finns det en stort gap mellan allmänhetens uppfattning i dessa frågor och den politiska ambition som framförallt regeringspartierna uppvisar i dessa frågor.

Vi lär få höra mer om dessa frågor framöver…..

Författare

Prenumerera på bloggen