Hamilton: Vlachos ändrar inte min bild av utredningen

Ulla Hamilton replikerar på Jonas Vlachos svar i Altinget – ”Likvärdighetsutredningens förslag innebär mer styrning av skolvalet och en risk att friskolor går i konkurs. Dessutom har inte utredaren visat att förslagen leder till ökad kvalitet i skolan”

Läs hela repliken här.