Sjung om studentens lyckliga dar – men i mindre grupper!

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer för hur studentfirandet kan gå till i coronatider. Ett visst firande går bra; i mindre grupper, utomhus och med färre samlade åskådare så att det går att hålla avståndet. Större skolor skulle t.ex. kunna låta avgångsklasserna sluta vid olika dagar och tidpunkter. Läs rekommendationerna här.

Det är rektor som ansvarar för att firandet kan ske i enlighet med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Vi hoppas att våra medlemmar med gymnasieskolor och era avgångselever ändå får en glad avslutningsdag trots begränsningarna!