Ny styrelse i Friskolornas Riks­förbund

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 28 april. Det blev även omval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan.

Styrelsen fick två nya ledamöter:

Tomas Harrysson, är grundare av Virestads friskola ek. för. i Älmhults kommun. Han har arbetat aktivt för lika villkor framför allt gällande skolpeng i ett flertal kommuner och vill bidra med sina kunskaper om hur det är att driva en liten friskola på landsbygden.

Anna Sörelius Nordenborg är vd för Internationella Engelska Skolan. Hon övertygad om att vi tillsammans kan visa att friskolorna är en del av lösningen för svensk skola och vill vända fokus till de verkliga utmaningarna vi står inför där lärarförsörjning, ledarskap i skolan och bristen på tydliga kunskapskrav i grundskolan är ett par exempel.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse valdes vid årsmötet 28 april:

Ordförande:
Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:
Marie Pilfalk, Broholmsskolan (omval)

Ledamöter:
Per-Egon Johansson, Raoul Wallenbergsskolan (omval)
Sara Karlin, Atvexa (omval)
Fredrik Lindgren, Kunskapsskolan (omval)
Bo Nyberg, Källskolan (omval)
Lisa Oldmark, AcadeMedia (omval)
Magnus Selberg, Nya Läroverket (omval)
Malin Stjernman, Fridaskolorna (omval)
Anita Westerberg, Hudikskolan och Hudikgymnasiet (omval)
Tomas Harrysson, Virestads friskola ek för (nyval)
Anna Sörelius Nordenborg, Internationella Engelska Skolan (nyval)