24 april 2020
Friskolornas riksförbund och Slöjdfokus har slutit ett samarbetsavtal som innebär att medlemmar i Friskolornas riksförbund får rabatt på Slöjdfokus produkter. Slöjdfokus är en av de ledande leverantörerna i Skandinavien på slöjdmaterial och utrustning till skolor.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i

Tiden för inrapportering av årsomsättning är avslutad

27 januari 2023

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika

Rapportera in årsomsättning för 2021

22 februari 2022

För att kunna räkna ut medlemsavgiften behöver vi uppgifter om senast kända årsomsättning. Medlems­avgiften är 0,07 % av medlemmens senaste