Viktigt med samverkan för barnens och elevernas bästa

Sverige har valt att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att bedriva omsorg och undervisning trots coronakrisen. Kommuner och enskilda huvudmän tar givetvis ansvar för att verksamheterna ska fungera så bra som möjligt i detta speciella läge. Därför vänder vi oss nu – Friskolornas riksförbund, SKR och Idéburna skolor – gemensamt till våra medlemmar med en rekommendation om samarbete och samförstånd.

– Som alltid måste elevens bästa vara vårt fokus. Vår förhoppning är att skol- och förskolestängningar undviks, men smittskyddet är överordnat. Tack vare detta gemensamma initiativ kan arbetet med att förbereda inför ett eventuellt regeringsbeslut om stängning inledas redan nu runt om i landet. Det gäller att ha en beredskap, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Den gemensamma rekommendationen innebär i korthet:

  • Förbered tillsammans avtal om vad som gäller om regeringen skulle fatta beslut om att stänga skola och/eller förskola.
  • Utgå från barns och elevers bästa så att de som ska erbjudas omsorg även vid en stängning slipper att behöva byta fysisk miljö, kamrater och personal från en dag till en annan.
  • Fortsätt som hemkommun att betala bidrag till enskilda huvudmän som vanligt men inget ytterligare för den omsorg som de bedriver för vissa barn och elever vid en stängning.

Läs rekommendationen i sin helhet Gemensamt uttalande SKR FR ISR