Påverkar begränsningarna av allmänna sammankomster skolorna?

Regeringen beslutade idag, den 27 mars, om att begränsa antalet deltagare i allmänna ankomster och offentliga tillställningar till 50. Förordningen gäller från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige. Med anledning av detta har vi fått flera frågor om vad som gäller för exempelvis skolmatsalar.

Folkhälsomyndighetens skriver i sin information till skola och förskola om handhygien, städning och social samvaro, i det senare ingår exempelvis skolmatsalen. Läs mer här

Läs också Skolverkets information om allmänna sammankomster. Informationen finns längst ned på deras sida. Läs mer här.