Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren 2020

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin. I ett pressmeddelande listar Skolverket tre anledningar till beslutet om att ställa in proven:

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

Läs mer om nationella prov och betyg på Skolverkets hemsida.