Om varför förslaget om distansundervisning borde ändras

Hör Gudrun Rendling, förbundsjurist, förklara varför Friskolornas riksförbund är kritiska mot mot lagrådsremissen om bland annat distansundervisning. Ett stort problem är framför allt avsaknaden av elevperspektiv för hemmasittare.