Individuella behov ska styra tilläggsbeloppet – vägledande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen

Det är individuella behov som ska styra hur mycket en kommun ska betala för en elev som har särskilda behov – och inte kommunens budget. Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en vägledande dom.

Läs mer om vad detta innebär.