24 januari 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag får ofta frågan att det är väl skönt nu när vinstfrågan är avförd från dagordningen. Då kan friskolorna få jobba i lugn och ro. Inget kunde vara mer fel. Januariöverenskommelsen anger visserligen att vinstfrågan är avförd från dagordningen men sällan har jag sett någon minister lägga ner så mycket kraft och energi på att motarbeta friskolor som Anna Ekström. 4 av 5 elever går i kommunala grundskolor och många skolor har enorma problem med resultaten. Mycket av resultatet har sin grund i ett dåligt ledarskap i skolan, brist på ordning och reda och bristande uppföljning. Det behöver man bara läsa Skolinspektionens rapporter för att inse. Men ministern fortsätter idogt att opinionsbilda mot friskolorna.

Jag noterar nu också att Expressen väljer att fokusera på det som de kallar ”elitskolorna” och skriva om ”avslöjande reportage inifrån”. Det är lätt att inse varför en kvällstidning väljer att fokusera på skolor som de kallar ”priviligierade” för varför skulle man annars använda beteckningen ”elitskolor”? Men man kan fråga sig varför de skolor som levererar undermåligt, skolor där elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet aldrig är intressanta att granska. Det är  enkelt att se vilka det är, att titta på hur det sett ut år efter år. Allt finns på Skolverkets hemsida. Varför är det inte lika ”flashigt”  att granska de som lägger en dålig grund för elevernas framtid?

Är dessa elever inte ”fina nog” för att bry sig om? Är ett dåligt resultat ursäktat bara för att det är kommunala skolor med elever med svag bakgrund? Det spelar roll hur man jobbar i en skola, visst spelar det också roll vilken bakgrund som eleverna har. Men det är inte ödesbestämt att elever från låginkomsttagarhem ska lämna grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Om media verkligen vill bidra till att fokusera på grundskolan så borde de granska de skolor som presterar dåligt, granska kommunala skolor där 4 av 5 elever går och där vi återfinner en stor del av problemen i svensk skola. Det finns mycket forskning på detta område, hur framgångsrika skolor jobbar.

För att citera Skolverkets generaldirektör, mer resurser är inte alltid lösningen på problemen utan det handlar också om hur resurserna används. Så Expressen mfl – vänd blicken och börja granska där ni verkligen kan bidra till att göra skillnad – granska hur det fungerar i skolor som underpresterar.

Som sagt 4 av 5 grundskoleelever går i kommunala skolor. Kan vi vända utvecklingen där så kommer det att göra stor skillnad. Och då handlar det inte om att byta ut eleverna utan om att jobba på det sätt som vi vet ger en framgångsrik skola. Oavsett elevernas bakgrund. Ministern borde också fokusera mycket mer på varför det inte fungerar i många skolor i stället för att jaga friskolor. För det är inte friskolorna som är problemet i svensk skola, det är att alltför många skolor inte klarar sitt uppdrag.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de